AAU logo

Department of Politics and Society

Research project by PolSoc - The Political Sociology Research Group

Politik handler om mennesker og følelser er afgørende for menneskelig beslutningstagning. Dette betyder, at følelser reelt er uomgængelige i politik.

Følelser i politik

Politik handler om mennesker og følelser er afgørende for menneskelig beslutningstagning. Dette betyder, at følelser reelt er uomgængelige i politik.

Last modified: 18.05.2020

Kristina Jessen Hansen fra forskningsgruppen Politisk Sociologi på Aalborg Universitet undersøger i en række artikler, hvorledes følelser former politisk holdningsdannelse og politisk adfærd. Projektet undersøger blandt andet følgende spørgsmål: Hvordan påvirker følelser overfor de rige og fattige holdninger til økonomisk omfordeling? Hvordan påvirker følelser som for eksempel skam og vrede borgernes tilbøjelighed til at klage og søge information om administrative beslutninger? Hvordan opstår følelsen af afsky overfor politiske modstandere og kan denne følelse af afsky forstærke social distance mellem politiske modstandere i USA? Projektet baserer sig på et væld af observationelle og eksperimentelle datakilder indsamlet i både Danmark og USA.

Kontakt

Kristina Jessen Hansen, adjunkt ved PolSoc - The Political Sociology Research Group, Department of Politics and Sociely.

E-mail: kjh@dps.aau.dk

Photo: News Øresund - Johan Wessman © News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1,3 and 5, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8192 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139