AAU logo

Department of Politics and Society

News item from PolSoc - The Political Sociology Research Group

AFLYST!! Kommende gæst hos PolSoc: Signe Bock Segaard

I uge 12 gæster Signe Bock Segaard PolSoc - Forskningsgruppen Politisk Sociologi ved Institut for Politik og Samfund.

Last modified: 05.03.2020

NB!

Grundet corona/covid-19 er besøget aflyst!

Signe Bock Segaard (ph.d) er forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Blandt hendes arbejdsområder er lokalvalg og lokaldemokrati, politisk tillid, repræsentation og vælgeradfærd, frivillighed og idelle organisationer. Hun leder for tiden et projekt om lokalpolitisk tillid i Norge samt Lokalvalgsundersøgelsen 2019 og 2023 (sammen med Jo Saglie). Hun deltager desuden i Stortingsvalgundersøgelsen og et projekt om kulturfrivillighed. Tidligere har hun ledet evalueringer af forsøg med med internettvalg (2011 og 2013), projektet Lokalvalgdagen (om kvinder i lokalpolitik) og deltaget i en række forskellige forskningsprojekter, bl.a. et studie af lokale folkeafstemninger om kommunesammenlægning, Lokalvalgundersøgelserne 2011 og 2015, og et forskningsprojekt om ideelle aktørers rolle som velfærdsproducenter.

► Se Signe Bock Segaards forskningsprofil

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1,3 and 5, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8192 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139