Department of Politics and Society

News from HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History

To specialestuderende på Historie har undersøgt, hvordan niveauet og fokus har ændret sig i matematikundervisningen i gymnasierne gennem de seneste 60 år.

Matematisk student i 60 år: Fra elitært topniveau til mest muligt matematik for pengene for de mange

To specialestuderende på Historie har undersøgt, hvordan niveauet og fokus har ændret sig i matematikundervisningen i gymnasierne gennem de seneste 60 år.

Last modified: 07.01.2021

Det almene gymnasium har ændret sig meget de sidste 60 år. I den periode har fire reformer (i 1963, 1988, 2005 og 2017), samt samfundsmæssige ændringer uden for gymnasieverdenen af flere omgange ændret gymnasieskolen i stort og småt. 

De to AAU-kandidater Rasmus Munch Jespersen og Susanne Sørensen har undersøgt matematikfagets lærebøger og læse-/læreplaner.

Undersøgelsen viser, at 60 års uddannelsespolitik har flyttet matematikfaget fra, at være et meget ambitiøst fag for de få i 1960’erne, til i dag, hvor så mange unge som muligt skal sikres en god uddannelse. Langt flere unge får i dag en matematisk studentereksamen, men topniveauet er en del lavere. Der er færre timer til rådighed, og den krævende abstrakte matematik er mestendels erstattet af mere konkret læring.

- Rasmus Munch og Susanne Sørensens undersøgelse giver et velgørende, langt historisk perspektiv på en udfordring, som alt for ofte håndteres som noget, hvor referencen eller måltallene for god undervisning kun rækker få år tilbage i tid, udtaler professor Bo Poulsen, Institut for Politik og Samfund.

Specialet understøtter Verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse. 

Vil du vide mere?

Se specialet "Udviklingen i matematikfaget i det almene gymnasium" af Rasmus Munch Jespersen og Susanne Sørensen

Kontakt

Studerende: Rasmus Munch Jespersen, cand. mag. i historie og matematik, og Susanne Sørensen, cand. mag. i historie og matematik, Institut for Politik og Samfund.

Vejleder: Professor Bo Poulsen, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1,3 and 5, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps.kom@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139