Department of Politics and Society

News from HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History

Nyt SAMF-talent: Maria Simonsen

Maria Simonsen udvalgt som SAMF-talent

Lektor Maria Simonsen skal i sit forløb i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentprogram lave en videnshistorisk undersøgelse af Aalborg Universitet.

Last modified: 04.02.2021

Maria Simonsen er netop udvalgt til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets talentprogram. Her følger forskerens eget bud på, hvilke muligheder dette kan give.

Talentprogrammet giver mig mulighed for at styrke min internationale forskningsprofil gennem flere forskningopshold i udlandet, så jeg målrettet kan udvikle mit netværk inden for mine tre kerneområder; bog-, videns- og universitetshistorie. Derudover har jeg fået tilknyttet to mentorer, der kan hjælpe mig med at udvikle mit internationale netværk, og som jeg kan sparre med i forhold til publicering af forskningsartikler.

Forskningsprojekt

Mit forskningsprojekt ”Viden for Verden. En historie om Aalborg Universitet gennem 50 år” er en videnshistorisk undersøgelse af Aalborg Universitet. Udgangspunktet for projektet er at udforske ledemotiver og vidensinteresser for universitetet som helheld og for de enkelte fakulteter. Formålet er at finde frem til, hvad det er man har været interesseret i at vide og hvilke prioriteter, der er blevet valgt. Derigennem er det også en undersøgelse af AAU som vidensarena, hvor jeg ser på den betydning, universitetet har haft lokalt og regionalt i Nordjylland.

Samfundsmæssig værdi

Den videnshistoriske undersøgelse munder ud i flere publikationer, herunder en bog om AAU’s historie. Med bogen vil jeg gerne sætte fokus på viden i alle dens former på alle niveauer og derigennem synliggøre AAU’s rolle mellem uddannelse og forskning og i samarbejder mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

AAU’s historie er også historien om, hvordan en akademisk kultur med en anden dagsorden end den gængse gror frem og udvikles, når et så markant videnscentrum som et universitet etableres i det nordligste Danmark. Det er en fortælling om, hvordan en videnskultur opvokser, knopskyder og præger samfund og mennesker. Derigennem bidrager den til at forny den universitetshistoriske genre ved at fokusere på det, som er kernen i universitetet – kundskabens veje.  

Vision

I forlængelse af forskningsprojektet håber jeg at kunne udarbejde en større ansøgning til ERC’s Starting Grants og/eller DFF’s karriereprogram for forskningstalenter inden for det videnshistoriske forskningsfelt. I et mere langsigtet perspektiv vil jeg gerne bidrage til at udvikle det historiefaglige miljø på AAU, blandt andet ved at etablere et større videnshistorisk forsknings- og undervisningsmiljø – gerne i kombination med digital historie. Internationalt er der tætte bånd mellem videns- og digitalhistorie. På begge fagområder er der et spirende og talentfuldt miljø blandt både forskere og studerende på Historiestudiet, som har potentiale til at blive blandt Danmarks førende. Det er en udvikling, som jeg gerne vil være med til at understøtte.

Vil du vide mere?

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139