Department of Politics and Society

News from HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History

Formidling forbedrer mine evner som forsker – Nyt kursus

Formidling forbedrer mine evner som forsker – Nyt kursus

Hvordan gentænker man sin forskning til formatet kronik eller en pressemeddelelse? Det var en af udfordringerne til deltagerne på et nyt kursus i formidling, som kan blive et fast tilbud til forskere. Ph.d-studerende Camilla Andersen fortæller om sine erfaringer.

Last modified: 23.04.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Institut for Politik og Samfund

Forskere på universiteterne har altid været forpligtet til at dele sine resultater med andre borgere i samfundet og skabe debat og udvikling. Derfor er disciplinen formidling vigtig at blive bekendt med som nystartet forsker.

I vinter deltog cirka 20 ph.d-studerende i et nyt kursus i formidling for SAMF-ph.d’er, hvor professor i historie Poul Duedahl underviste.

En af deltagerne var Camilla Andersen, ph.d-studerende i Historie på Institut for Politik og Samfund, som her fortæller, hvad hun tog med sig efter kurset.

Hvordan blev kurset oplevet af dig?

- Jeg fandt kurset utrolig brugbart og relevant i en tid, hvor ordet ’impact’ vinder større og større indpas på de danske universiteter, og som er noget vi bliver målt på.

- Jeg føler, kurset har klædt mig bedre på, til den virkelighed vi står overfor, hvor vores forskning i endnu højere grad end tidligere skal have en relevans og betydning for det samfund, der omgiver os.

Camilla Andersen roser Poul Duedahls undervisning på kurset.

- Han er i forvejen en anerkendt forsker og formidler, men han gjorde også kurset utrolig praktisk på en måde, hvor vi alle kunne være med, trods det, at vi kommer fra mange forskellige fagdiscipliner.

- Det er mit indtryk, at alle gik derfra med en ide om, hvordan de i fremtiden kan arbejde med forskningsformidling på diverse platforme i forhold til deres fag og forskningsfelt. Ikke mindst med de mange små fif og virkemidler Poul kunne give med udgangspunkt i hans egne erfaringer inden for forskningsformidling.

- Noget af det vigtigste jeg tager med mig fra kurset er, at forskning og formidling ikke er hinandens modsætninger, men i virkeligheden burde anskues som to sider af samme sag, der kan supplere hinanden og forbedre ens kompetencer som forsker, ikke mindst som yngre forsker og relativ ny i den akademiske verden.

Hvad har kurset i formidling givet dig?

- Jeg har fået en række værktøjer til, hvordan jeg kan udforme og udarbejde formidling af min egen forskning skriftligt, mundtligt og visuelt. Derudover har kurset givet min en indsigt i, hvad forskningsformidling er for en størrelse, og at der ikke er én bestemt måde at gøre det på, men at det først og fremmest handler om at have modtageren og målgruppen for øje i forhold til specifikt medie.

Grundet sin baggrund som historiker og museumsinspektør har ph.d-studerende Camilla Andersen et naturligt fokus på formidling. Alligevel var kurset rigtig lærerigt for hende, siger hun.

- Hvordan får vi lys på vores forskningsresultater som noget der er brugbart i den dagsaktuelle debat. Det har jeg fået hjælp til at forstå. Ligeledes har kurset åbnet øjnene for, hvordan jeg kan deltage i netop disse debatter med udgangspunkt i det område jeg beskæftiger mig med, og ikke mindst er det nu gået op for mig, at det er en vigtig ting at gøre.

- Som en del af kurset skulle vi blandt andet arbejde med en større hjemmeopgave, hvor vi skulle tænke vores ph.d.-projekt i forhold til enten en pressemeddelelse eller en kronik. Selv valgte jeg at arbejde med kronikformattet, hvilket genererede nogle andre refleksioner omkring mit projekt end jeg er vant til i mit daglige arbejde. Men det er helt sikkert nogle refleksioner jeg vil tage med videre i ph.d.-forløbet, der kan være med til at understøtte relevansen af projektet. Ligeledes har jeg til hensigt at arbejde videre med mit kronikforslag på baggrund af den omfattende feedback jeg modtog både fra underviseren, samt de andre kursister, med henblik på at få kronikken udgivet.

Praktisk med eksempler

Camilla Andersen forklarer, at kurset havde en god vekselvirkning mellem forelæsning og dialog, specielt i forbindelse med de mindre øvelsesopgaver, der havde til hensigt at give os indsigt i forskelle og ligheder mellem forskning og formidling. Eksempelvis i forhold til sprogbrug, opbygning af fængende overskrifter, kompositioner osv. i formidlingssituationen, som jeg helt sikkert tænker, at vi også kunne blive mere reflekterende over i forhold til formidlingselementerne i vores ph.d.-projekter, selv om der ligger en række konventioner i det akademiske format, der selvfølgelig skal overholdes.

I øjeblikket undersøges muligheden for at udbyde kurset i forskningsformidling på SAMF mere fast, og om det kan udvides i omfang og målgruppe. For alle forskere på AAU bliver der til september også et bredt kursus i formidling. Mere information til institutterne om begge kurser følger.

Vil du vide mere?

Deltager i artiklen:

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139