Department of Politics and Society

News from HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History

Den Obelske Familiefond giver 1 mio. til at fortælle AAU’s historie

Den Obelske Familiefond giver 1 mio. til at fortælle AAU’s historie

Som led i et nyt videnshistorisk forskningsprojekt skal AAU’s historie som universitet fortælles. Projektet har netop fået en afgørende bevilling.

Last modified: 01.10.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Gruppebillede fra begyndelsen af 1980’erne. Henning Bagger, AAU’s Billedsamling

Hvem byggede vidensinstitutionen AAU op, og hvilken retning er vi på vej i? Historikere skal de næste tre år forske og skrive en bog om Aalborg Universitet, der udgives ved dets 50 års jubilæum.

I anledning af jubilæet starter der nu et nyt forskningsprojekt, ”Viden for verden - En historie om Aalborg Universitet gennem 50 år.” En stor bevilling fra Den Obelske Familiefond på 1 million gør det muligt, at historiker Maria Simonsen, Institut for Politik og Samfund, kan igangsætte projektet med at kortlægge universitetets rødder. 

Målet og meningen med AAU

Projektet og bogen skal fortælle om de vidensarenaer som AAU har spillet sammen med siden 1974. Historikeren Maria Simonsen, der arbejder sammen med kollega Mogens Rüdiger, håber, at deres afdækning kommer til at åbne for en dybere forståelse for universitetets mål, mening og virksomhed gennem tiden.

Aalborg Universitet bærer på mange historier, som i projektet rammes ind med en videnshistorisk tilgang, hvor vægten lægges på, hvordan viden etableres og cirkuleres, og hvordan en videnskultur vokser op til at blive et dynamisk universitet.

PÅ TRADITIONENS SKULDRE

Universitetet er et produkt af et væld af forskellige fagligheder, idéer, projekter og samarbejder, som historikerne fra Institut for Politik og Samfund nu skal i gang med at dokumentere. 

I kraft af sit virke som universitet, står fortællingen om AAU’s historie på traditionens skuldre. Det er en historie om de mennesker som etablerede universitetet og prægede dets liv, virke og udvikling gennem de sidste 50 år. Om de mennesker, der skabte, opretholdte, og fornyede det.

Vil du vide mere?

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139