Department of Politics and Society

Research project by FREIA - Center for Gender Research

Unges mentale helbred i præstationssamfundet: Skoleliv, køn og sociale medier

Unges mentale helbred i præstationssamfundet: Skoleliv, køn og sociale medier

Projektets målsætning er at indhente brugbar og praksisnær viden om de stadigt stigende trivselsproblematikker, der præger udskolingselever med særligt fokus på præstationskultur, køn og sociale medier.

Last modified: 15.05.2019

Projektets målsætning er at indhente brugbar og praksisnær viden om de stadigt stigende trivselsproblematikker, der præger udskolingselever med særligt fokus på præstationskultur, køn og sociale medier. Netop dette tager afsæt i viden om at piger og drenge synes at reagere forskelligt trivselsmæssigt; og i en erkendelse af at unges trivsel er tæt knyttet til deres digitale praksisser. Forskningen vil tage udgangspunkt i de unge selv og deres liv, og skoleeleverne inddrages derfor aktivt som medskabere i forskningsprocessen. Målsætningerne er dels at producere viden om og forståelse for unges trivselsproblematikker og dermed bidrage til forskning på feltet; dels at bidrage til nye indsigter, som kan bruges både blandt kommunes frontpersoner, der har den daglige kontakt med de unge, og på det administrative og strategiske niveau ift. det fremadrettede arbejde. Det er en klar målsætning at få større indsigt i og kunne videreformidle de unges perspektiver, og hvad der præger deres oplevelser af selvværd, stress, ensomhed, præstationsangst, mv. Dette skal ske i et praksisperspektiv, til fordel for kommunen, de unge selv og deres forældre. På den måde er målsætningen at bygge bro mellem forskning og praksis, der kommer alle til gavn både i dag og på længere sigt.

Kontakt

Søren Christian Krogh
Ph.d.-stipendiat, FREIA - Center for Kønsforkning
Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

E-mail:  sck@dps.aau.dk
Tlf.: (+45) 93520076

Fakta

Bevillingsgiver: Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning i Aalborg og Innovationsfondens

Bevillingens størrelse: kr. 2,6 mio.

Projektperiode: 15. maj 2019 → 15. maj 2022

Foto: Colourbox

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139