Department of Politics and Society

News item from DIR - Research Center on Development and International Relations

En bred skare af politikere, forskere og praktikere fra både FN’s militære og civile indsatser deltog ved AAU’s FN-konference om FN’s fredsbevarende operationer fredag den 26. november på Create.

AAU FN-konference: Ligestilling, fred og retfærdighed var på programmet

En bred skare af politikere, forskere og praktikere fra både FN’s militære og civile indsatser deltog ved AAU’s FN-konference om FN’s fredsbevarende operationer fredag den 26. november på Create.

Last modified: 02.12.2021

Tekst: AAU Update
Foto: AAU

Fredag den 26. november dannede Create rammen om en FN-konference arrangeret af Aalborg Universitet og Det Danske FN-forbund. Formålet med konferencen var at sætte fokus på Danmarks bidrag til FN’s fredsarbejde med afsæt i FN’s verdens mål 5 og 16: ligestilling mellem kønnene samt fred og retfærdighed.

Blandt programmets deltagere var Minister for Udviklingssamarbejde og Minister for Nordisk Samarbejde Flemming Møller Mortensen med via video. Han satte ord på Danmarks udviklingspolitiske strategi samt hvor vigtigt det er, at Danmark støtter op om FN’s fredsarbejde. Derudover fortalte Flemming Møller Mortensen, at Danmark stiller op til FN’s Sikkerhedsråd for perioden 2025-26. Hvis Danmark bliver Danmark valgt ind, vil det betyde, at vi får konkret indflydelse på Sikkerhedsrådets daglige arbejde.

Udover Flemming Møller Mortensens videoindlæg bestod programmets deltagere blandt andet af ambassadør Ellen Margrethe Løj, der er tidligere Special Representative of the Secretary General, tidligere generalmajor og Force Commander i Vestsahara Kurt Mosgaard og generalløjtnant Michael Lollesgaard, der er chef for Nato træningsmissioner i Irak.

Dermed var det en dag, der stod i de fredsbevarende operationers tegn med fokus på konteksten for FN’s fredsoperationer, den militære indsats, den civile indsats samt Danmarks fremtidige rolle i netop FN’s fredsbevarende operationer.

Konferencen var således et samlingspunkt, der bragte både politikere, forskere og praktikere fra både den militære og civile indsats sammen for at diskutere, hvordan Danmark kan styrke sit fremtidige bidrag til FN’s fredsarbejde.

Læs mere om Danmark i FN

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139