Department of Politics and Society

Research project by CARMA - Centre for Labour Market Research

Projekt: UNEQUAL? Testing the recruitment practices of employers towards jobseekers with disabilities

Undersøgelse af virksomhedernes ansættelsespraksis overfor jobsøgende med handicap

Hvilken betydning har handicap for jobsøgendes chancer for at blive ansat? Dette DFF-projekt undersøger for første gang i Danmark virksomhedernes reelle ansættelsespræferencer over for jobsøgende med forskellige typer af handicap gennem et felt-eksperiment og sammenligner resultaterne med tilsvarende studier i Norge og Sverige.

Last modified: 11.11.2019

Lige beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap er en vigtig politisk aspiration i de fleste lande, men har været svær at opnå i praksis. I Danmark er der f.eks. en beskæftigelsesforskel på 30 procentpoint mellem personer med og uden handicap og forskellen er ikke blevet mindre de seneste årtier. I dette projekt undersøger vi virksomhedernes rekrutteringspraksis og selektionspræferencer i forhold til personer med forskellige typer handicap. Vi undersøger arbejdsgivernes reelle adfærd ved at sende to par ansøgninger til den samme stilling (en med og en uden handicap) og måle forskellen i andelen som indkaldes til jobsamtale. Det kombineres med interviews med arbejdsgivere som vælger at indkalde eller ikke indkalde personer med handicap til samtale for at forstå mekanismerne bag virksomhedernes beslutninger. Der er ikke tidligere gennemført denne type undersøgelse i Danmark og resultaterne af projektet vil blive sammenlignet med tilsvarende projekter i Norge og Sverige. Med projektet opnås en mere sikker viden om virksomhedernes ansættelsesadfærd overfor udsatte personer, hvilket er en nødvendig forudsætning for at finde mere effektive veje til mere inkluderende arbejdsmarked for personer med handicap.

Kontakt

Professor Thomas Bredgaard (thomas@dps.aau.dk)

Ph.d. Cecilie Krogh (cek@dps.aau.dk)

Fakta

Bevilling: Projektet er bevilget som et DFF-forskningsprojekt 1 
Bevillingsstørrelse: 2,9 mio. kr. 
Projektperiode: 2020 → 2022.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med det norske HIRE-projekt, der ledes af Professor Björn Hvinden og i samarbejde med Danske Handicaporganisationer.

Centerforankring

Projektet er forankret i Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (www.fhb.aau.dk).

More research projects

See the list
Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139