Department of Politics and Society

Research project by CARMA - Centre for Labour Market Research

Projektet SeniorArbejdsLiv skal belyse de faktorer, der bidrager til at skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet før tid (push) – og de faktorer, der kan få seniorerne til at forblive erhvervsaktive frem til eller endog ud over pensionsalderen.

SeniorArbejdsLiv

Formålet med projektet er at belyse de faktorer, der bidrager til at skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet før tid (push) – og de faktorer, der kan få seniorerne til at forblive erhvervsaktive frem til eller endog ud over pensionsalderen.

Last modified: 25.06.2020

Baggrunden for projektet er en udbredt bekymring i den danske befolkning for om helbredet kan holde frem til pensionsalderen, om det vil lykkes at afslutte arbejdslivet på en værdig måde, samt en bekymring for, hvordan tilværelsen som pensioneret vil forme sig.

Udover at gennemføre en grundig forskningsmæssig afdækning af området, indebærer indsatsen også et fokus på at kommunikere undersøgelsens fund til relevante policymiljøer.

Undersøgelsen, som bærer navnet SeniorArbejdsLiv, består af tre delundersøgelser:

  • Arbejdslivsundersøgelsen, der udføres som en medarbejder-survey: Det afdækkes, hvilke forhold der spiller en rolle for seniormedarbejderes tilbagetrækning.
  • Perceptionsundersøgelsen, der udføres som en virksomheds-survey: Det afdækkes, om forskellige virksomhedstypers har forskellige opfattelser af, holdning og praksisser i forhold til seniormedarbejdere.
  • Praksisundersøgelsen, der udføres som kvalitative interviews på danske virksomheder: Det afdækkes hvordan forskellige typer af virksomheder i praksis arbejder med fastholdelse af seniormedarbejdere.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet/CARMA, TeamArbejdsliv og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. CARMA er primær ansvarlig for perceptionsundersøgelsen.

Kontakt 
 

Per H. Jensen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Politik og Samfund

E-mail: perh@dps.aau.dk  
Tlf.: 2466 7877

Fakta

Bevillingsgiver: Trygfonden

Bevillingens størrelse: Kr. 8.000.000

Projektperiode: 2, april 2020 → juni 2022

Fotos: AAU & Colourbox

More research projects

See the list
Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139