Department of Politics and Society

Research project by CARMA - Centre for Labour Market Research

Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser 2020-2024

Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser 2020-2024

Fra starten af 2020 etableres et nyt center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB). Etableringen muliggøres med en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 9.5 millioner, en stor investering fra partnerkommunerne på 9,5 millioner, samt medfinansiering fra Aalborg universitetet på 4 millioner kroner. Centret etableres i et partnerskab med Silkeborg, Holstebro, Vesthimmerland og Herning Kommune og Aalborg Universitet, som sammen skal udvikle CUBB. Aarhus og Gladsaxe Kommune er inviteret med som netværkskommuner. Flere kommuner får på sigt mulighed for at komme med i CUBB. Ledere af centret bliver Lektor Dorte Caswell og Professor Flemming Larsen.

Last modified: 05.11.2019

Om projektet

Fra starten af 2020 etableres et nyt center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB). CUBB bygger oven på erfaringerne fra LISES (https://lisessite.wordpress.com/) med samarbejde mellem forskning og praksis, men er både ambitions- og kapacitetsmæssigt, samt med sit bredere sigte, en endnu større satsning på at udvikle beskæftigelsespolitiske indsatser. CUBB skal således bidrage til omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser, som ofte kritiseres for at være alt for standardiserede og tage for lidt hensyn til borgernes behov. Derfor skal borgeren i langt højere grad inddrages og gives ansvar for og ejerskab til at mestre eget liv og dermed forbedre sine beskæftigelseschancer. Denne omstilling skal ske i tæt samarbejde mellem forskning og praksis.  CUBB udspringer af tidligere praksis- og forskererfaringer, hvor indsigten er, at borgerinddragelse kræver en fundamental omlægning af politik, ledelse, organisering, opkvalificering af medarbejderne, udvikling af mødet mellem medarbejdere og borgere, udvikling af borgerinddragelsesformer, samt inddragelse af det omkringliggende samfund, herunder ikke mindst virksomhederne. Hvis der skal laves markante ændringer i den måde beskæftigelsessystemet interagerer med borgere og andre interessenter på, er det nødvendigt at arbejde med hele systemet og alle delelementerne på én gang. 

CUBB skal derfor arbejde med kompetenceløft, udvikling af indsatserne og ændring af mind-set i kommunernes beskæftigelsesindsat. bl.a. ved hjælp af fælles læringsplatforme med ledere og medarbejdere. I CUBB skal viden udvikles i tæt, løbende og problembaseret dialog mellem forskning og praksis.

CUBB kommer til at nytænke de nuværende indsatser. En sådan nytænkning af indsatserne indebærer, at stat/kommune, private virksomheder og civilsamfund skal arbejde endnu bedre sammen om at løse den store opgave, det er at inkludere udsatte voksne i meningsfulde fælleskaber. CUBB tilbyder på den vis nye måder at udvikle et videns grundlag for forandring i praksis. Det er ambitionen at denne viden skal spredes til feltet og øvrige kommuner.

Se mere på projektets hjemmeside

Kontakt


Flemming Larsen

CARMA, Institut for Politik og Samfund                                                      
Aalborg Universitet
E-mail: flemlar@dps.aau.dk
Tlf: 9940 8194


Dorte Caswell

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet  
E-mail: caswell@socsci.aau.dk  
Tlf: 2396 3284

Fakta

Bevillingsgiver og bevillingsstørrelse: Etableringen muliggøres med en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 9.5 millioner, en stor investering fra partnerkommunerne på 9,5 millioner, samt medfinansiering fra Aalborg universitetet på 4 millioner kroner.

Samarbejdspartnere: Centret etableres i et partnerskab med Silkeborg, Holstebro, Vesthimmerland og Herning Kommune og Aalborg Universitet, som sammen skal udvikle CUBB. Aarhus og Gladsaxe Kommune er inviteret med som netværkskommuner. Flere kommuner får på sigt mulighed for at komme med i CUBB.

Startdato: 1. januar 2020 →

More research projects

See the list
Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139