Department of Politics and Society

News item from CARMA - Centre for Labour Market Research

Dansk Arbejdsmarkedspolitik udkommer i en 3. udgave, grundigt opdateret med de seneste udviklinger.

Ny revideret udgave af populær lærebog

Dansk Arbejdsmarkedspolitik udkommer i en 3. udgave, grundigt opdateret med de seneste udviklinger.

Last modified: 10.02.2022

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder 
Foto: Bogomslag

Thomas Bredgaard og Stine Rasmussen har redigeret en ny udgave af bogen Dansk Arbejdsmarkedspolitik og sammen med flere andre forskere fra Institut for Politik og Samfund AAU været forfattere til indholdet. Det gælder blandt andre Per Kongshøj Madsen, Henning Jørgensen og Laust Høgedahl.

Denne tredje reviderede udgave er grundigt opdateret med de seneste udviklinger og udfordringer i arbejdsmarkedspolitikken og refleksioner om coronapandemiens konsekvenser for arbejdsmarkedet. Der er desuden tilføjet nye kapitler om arbejdsmarkedspolitikken og den danske aftalemodel samt om målgrupper og redskaber i arbejdsmarkedspolitikken.

Målgrupperne for bogen er socialrådgiverstuderende, studerende, undervisere og fagfæller på de højere læreanstalter samt personer, som ønsker et mere systematisk og forskningsbaseret indblik i arbejdsmarkedspolitikken og beskæftigelsesområdet.

Beskrivelse

Arbejdsmarkedspolitik handler om at regulere markedet for forbrug af arbejdskraft, men arbejdsmarkedet er anderledes end andre markeder. Arbejdsmarkedspolitikken skal hjælpe til at skabe et velfungerende arbejdsmarked. Der er dog politisk og faglig uenighed om, hvad der kendetegner et velfungerende arbejdsmarked.

Denne lærebog, som er skrevet af arbejdsmarkedsforskere med mange årtiers erfaring inden for arbejdsmarkedspolitik, giver et systematisk indblik i arbejdsmarkedspolitikkens begreber, formål, funktioner, redskaber, udviklingstræk, organisering og konsekvenser i dansk og internationalt perspektiv.

Vil du vide mere?