Department of Politics and Society

News item from CARMA - Centre for Labour Market Research

Lektor Laust Høgedahl, Center for Arbejdsmarkedsforskning holder oplæg for Folketingets beskæftigelsesudvalgi forbindelse med høring om lovforslag om afskaffelse af store bededag som helligdag. Foto: Colourbox

Arbejdsmarkedsforsker giver input til høring i Folketinget om afskaffelse af store bededag

Lektor Laust Høgedahl, Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), er inviteret til Christiansborg onsdag d. 22. februar for at holde oplæg for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ved den åbne høring om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag.

Last modified: 21.02.2023

Af Charlotte Tybjerg Sørensen, kommunikationsmedarbejder
Foto: Colourbox

- Jeg blev lidt overrasket og meget glad for henvendelsen, lyder det fra Laust Høgedahl, efter at han torsdag i sidste uge blev kontaktet af udvalgssekretæren for Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Hun ville høre, om det var muligt for ham at holde oplæg for og besvare spørgsmål fra medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg under den åbne høring onsdag den 22. februar. Og det har han takket ja til.

- Forslaget om at afskaffe store bededag ligger i krydsfeltet mellem Den Danske Model og lovgivningen og det et enormt spændende emne – også forskningsmæssigt, siger Laust Høgedahl.

Programmet for høringen er delt i tre med henholdsvis indlæg om lovforslagets:

  1. økonomiske forudsætninger og konsekvenser
  2. konsekvenser for den danske aftalemodel
  3. konsekvenser for folkekirken

Laust Høgedahls oplæg er knyttet til den del, der omfatter konsekvenserne for den danske aftalemodel.  Formålet er at gøre udvalgets medlemmer klogere på, hvorvidt og hvordan lovforslaget bryder med traditionerne omkring den danske model og arbejdsdelingen mellem politikerne og arbejdsmarkedets parter omkring reguleringen af arbejdsmarkedet. Under dette punkt deltager også formand Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.  

Jeg tror ikke, at en høring vil ændre så meget på det eksisterende lovforslag, men høringen giver forhåbentlig en god debat af holdet mellem aftaler og lovgivning

~ Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker

- Jeg blandt andet fremhæve de påviselige fordele ved Den Danske Model, og hvad lovgivning på området potentielt vil betyde for den. Vi kan løse kortsigtede problemer med lovgivning, men det er problematisk, hvis man piller for meget ved modellen. For eksempel sikrer den, at arbejdsmarkedet er meget fleksibelt, men lovgivning på området vil gøre, at fleksibiliteten ryger – f.eks. bliver det sværere at tilpasse sig kriser og ændringer i udenlandsk efterspørgsel – vi er jo et lille land med en åben økonomi og meget afhængig af hvad der sker globalt – og det vil i sidste ende få betydning for samfundsøkonomien, siger Laust Høgedahl.

At der finder en høring sted, skyldes et ønske fra udvalget om at belyse de forskellige aspekter af regeringens lovforslag om afskaffelsen af store bededag som hellighed, herunder de aspekter, som har en mere teknisk karakter og som har givet anledning til stor debat – også i offentligheden. Men regeringen er som bekendt en flertalsregering og kan derfor vedtage loven uden at skulle inddrage andre partier.

- Jeg tror ikke, at en høring vil ændre så meget på det eksisterende lovforslag, men høringen giver forhåbentlig en god debat af holdet mellem aftaler og lovgivning, siger Laust Høgedahl.

Høringen foregår i Landstingssalen på Christiansborg kl. 9:30- 12. Dem, der ikke har mulighed for at tilmelde sig høringen og deltage på Christiansborg, kan følge den live her.

Høringen bliver optaget og kan efterfølgende ses på ft.dk under ”Tv fra Folketinget”.

Vil du vide mere?

More news

See the list