Department of Politics and Society

Event by Department of Politics and Society

Invitation til forskningsseminar: Prekarisering, mobilitet og transformationer på arbejdsmarkedet, 27. august 2021

Invitation til forskningsseminar: Prekarisering, mobilitet og transformationer på arbejdsmarkedet

Prekarisering anses generelt som et resultat af et stigende fragmenteret, usikkert og fleksibelt arbejdsmarked, der i nogle tilfælde leder til menneskehandel og tvangsarbejde i forbindelse med arbejdsmigration. Prekarisering omfatter både arbejdstagere med lange og korte uddannelser, inden for forskellige industrier og brancher, såvel som arbejdstagere som bor permanent og midlertidigt i Denmark.

Time

27.08.2021 kl. 15.00 - 17.30

Description

Med afsæt i to aktuelle bøger, der behandler prekarisering på arbejdsmarkedet Prekarisering uden grænser (U Press 2020) og Migranters mobilitet. Mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked (Aalborg Universitetsforlag 2020), tegner bøgerne tilsammen et billedet af, hvordan prekarisering opleves af arbejdstagerne og de mekanismer, der muliggør arbejdspræmisserne.

I dette tværvidenskabelige seminar sætter vi fokus på transformationer på arbejdsmarkedet med særligt blik for, hvordan vi kan forstå disse forandringer gennem prekariseringsbegrebet. Hvordan kan vi teoretisere og applikere begrebet som et analytisk redskab, når vareliggørelsen af arbejdskraften undersøges? Hvordan hjælper det os til at forstå migrationsproblematikker og relationen mellem arbejde og arbejdsløshed? Er der noget unikt over usikkerhed på arbejdsmarkedet i konteksten af velfærdsstaten og de nyliberale styringslogikker, der har domineret den offentlige forvaltning siden begyndelsen af 1990erne? Disse og andre spørgsmål søges udfoldet gennem en dialog mellem bogens forfattere og akademiske eksperter på arbejdsmarkedet i Danmark.

Forskningsseminaret afholdes i et samarbejde mellem Global Refugee Studies, Institut for Politik & Samfund, Aalborg Universitet og Institut for Tværkulturelle & Regionale Studier, Københavns Universitet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig her (tilmeldingsfrist 26. august 2021).

Ved fysisk deltagelse skal myndighedernes COVID-19 retningslinjer følges.

Program

15-15:10

Introduktion v. Marlene Spanger, Institut for Politik og Samfund, AAU.
 

15:10-15:40 Den grænseløse prekarisering: Et velkendt fænomen?  

Oplægsholder: Dan v. Hirslund, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU.
Diskussion: Martin Bak Jørgensen, Institut for Kultur og Læring, AAU.
 
15:40-16:10 Bygningsarbejdernes dobbeltliv: drømme og udstationering

Oplægsholder: Astrid Stampe Lovelady, Institut for Kultur og Samfund, AU.
Diskussion: Magnus Andersen, Institut for Politik og Samfund, AAU.
 
16:10-16:25 Pause
 
16:25-16:55 Migranters mobilitet – prekarisering gennem tid og rum

Oplægsholder: Marlene Spanger, Institut for Politik og Samfund, AAU.
Diskussion: Niels Jul Nielsen, Saxo-instituttet, KU.
 
16:55-17:25 De (u)synlige migranter på det danske arbejdsmarked: Digitalisering, prekarisering og mobilitet

Oplægsholder: Magnus Andersen, Institut for Politik og Samfund, AAU.
Diskussion: Zachary Whyte, Saxo-instituttet, KU.
 
17:25-17:30 Afrunding v/ Dan Hirslund, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU.

Organisering

Dan Hirslund, Institut for Tværkulturelle & Regionale Studier, Københavns Universitet

Marlene Spanger, Global Refugee Studies, Institut for Politik & Samfund, Aalborg Universitet

Download invitationen 

 

Host

Aalborg Universitet & Københavns Universitet

Address

Kombination af et fysisk seminar og et webinar. Oplægsholdere vil være fysisk samlet på Aalborg Universitet, Sydhavnen. Seminarrum 2.1.042, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.