AAU logo

Department of Politics and Society

Event by Department of Politics and Society

Master i offentlig ledelse (MPG-uddannelsen) på Aalborg Universitet inviterer alle med interesse for bæredygtig udvikling, verdensmålene og ledelse til den årlige ledelsesdag

Tema: Offentlig ledelse og verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Time

21.08.2020 kl. 09.30 - 16.00

Description

Vi står på en brændende platform. Der er en global erkendelse af at kloden er i krise med klimaforandringer, stigende ulighed og fattigdom samt mistillid til demokratiske institutioner. FN’s 17 verdensmål udtrykker til sammen en global vision om en mere bæredygtig udvikling frem mod år 2030.

På ledelsesdagen vil vi diskutere sammenhængen mellem offentlig ledelse, bæredygtig udvikling og verdensmålene. Du vil møde førende forskere, undervisere og offentlige ledere der har arbejdet med verdensmålene og få ny inspiration til hvordan I kan udvikle jeres eget arbejde med verdensmålene og bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

09.30 - 10.00 Kaffe og rundstykker
 
10.00 - 10.15 Velkomst ved Thomas Bredgaard (Professor MSO og studienævnsformand på MPG-uddannelsen)
 
10.15 - 10.30

Arbejdet med verdensmålene på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Rasmus Antoft (Dekan
på Aalborg Universitet)

FN’s verdensmål er implicitte i den meste forskning og undervisning på det samfundsvidenskabelige fakultetet. Rasmus Antoft vil i sit oplæg redegøre for hvordan fakultetet arbejder med at eksplicitere og inspirere medarbejdere og studerende om nytten af og udfordringerne med at arbejde med verdensmålene og bæredygtig udvikling.

10.30 - 11.30

Det bæredygtige velfærdssamfund ved Steen Hildebrandt (Professor ved Aarhus Universitet)

Op igennem sidste halvdel af 1900-tallet udviklede Danmark et velfærdssamfund, der ofte er blevet betegnet som ét af verdens bedste samfund. I de seneste årtier udviklede dette samfund sig til, hvad der er blevet kaldt en konkurrencestat med et begreb som allokativ efficiens som et centralt begreb og mål. For hverken velfærdssamfundet eller konkurrencestaten var bæredygtighed et fremtrædende mål eller hensyn. Produktion, produktivitet, økonomisk vækst og konkurrence var i højsædet. Konsekvensen er bl.a. blevet, hvad man kunne kalde et bæredygtighedsefterslæb. Derfor står Danmark, og en række andre industrialiserede lande, nu overfor den store opgave, mulighed og udfordring at udvikle, hvad man kunne kalde et bæredygtigt velfærdssamfund. De 17 bæredygtighedsmål, verdensmålene, er en strategisk ramme og terminologi for dette udviklingsarbejde.

11.30 - 12.00 Debat med salen
 
12.00 - 13.00 Frokost
 
13.00 - 14.00

Bæredygtighed, samskabelse og udvikling ved Kenneth Mølbjerg Jørgensen (professor MSO og underviser på MPG-uddannelsen)

Oplægget diskuterer, hvordan bæredygtighed i form af verdensmålene kan inspirere som kilde til erhvervsmæssig, kulturel og samfundsmæssig udvikling. Et ledelsesog forretningsmæssigt perspektiv på udviklingsmålene, som er udviklet indenfor FN systemet diskuteres op imod en mere skandinavisk tradition baseret på samskabelse og dialog. Der argumenteres for, at en bæredygtig strategi må baseres på principper om personligt ansvar og udvikling, en teknologietik samt kollektive rum for samskabelse og politik.

14.00 - 14.30

”Do more good” – UCNs arbejde med verdensmålene i uddannelserne ved Henriette R. Eduardsen (Uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN og MPG-studerende)

Som videregående uddannelsesinstitution vurderer vi, at vi er nødt til at forholde os til verdensmålene og herunder, hvordan de bliver en integreret del af vores uddannelser, hvis vores dimittender skal møde ”virkeligheden” med relevante kompetencer. Vi har derfor igangsat en række konkrete initiativer for at fremme arbejdet og er allerede blevet klogere på, hvad vi kan styre og mindst ikke styre som ledelse.

14.30 - 15.00 Debat og afrunding
 
15.00 -

Networking og kolde forfriskninger udenfor salen

Bindende tilmelding på www.mpg.aau.dk senest den 13.08.2020.

Bliver du forhindret, er du velkommen til at sende en kollega.

Download invitationen 

Price

Kr. 750,00/person incl. forplejning

Host

Master i offentlig ledelse (MPG-uddannelsen), Aalborg Universitet

Address

Comwell Hvide Hus, Aalborg

Registration Deadline

13.08.2020 kl. 12.00