Department of Politics and Society

News from the doctoral programme at Department of Politics and Society

Grædende barn i skolegård.

Ph.d.-forsvar: Forestillinger om succes og perfektion presser unge fra gode kår

Søren Christian Krogh har undersøgt, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier påvirker danske udskolingselevers hverdag og trivsel.

Last modified: 29.09.2022

Af Mie Mølbak, kommunikationsmedarbejder

Danske unge mistrives som aldrig før, og der er et akut behov for at finde ud af hvorfor. Det var udgangspunktet, da Søren Christian Krogh begyndte arbejdet på den ph.d.-afhandling, som han nu er klar til at forsvare. De seneste årtiers stigning i mistrivsel blandt unge kan nemlig ikke tilskrives traditionelle forklaringer, da udviklingen er særligt markant blandt piger i den øvre middelklasse.

- Der er ikke tale om en udsat gruppe, der er vokset op i fattigdom eller turbulente hjem præget af kriminalitet eller misbrug, så de problematikker kan vi ikke bruge som forklaring her. Der er behov for nye forklaringer for at forstå, hvorfor unge, der øjensynligt har alting kørende for sig, og som kommer fra fine hjem og gode opvækstvilkår, også begynder at sove dårligt om natten og være stressede, pressede og ensomme, siger Søren Christian Krogh fra Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet.

Han har i sin ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan præstationskulturen, køn og sociale medier spiller sammen og skaber forskellige betingelser for ungdomslivet og påvirker de unges trivsel.

- Det vigtigste fund i afhandlingen er, at der er en stor del af unge, der oplever, at præstationspresset fylder rigtigt meget i deres hverdag. De oplever et stort pres for at skulle udmærke sig som den bedste, dygtigste, flotteste, mest sociale og vellidte i rigtigt mange facetter af deres liv. Præstationskulturen er tydeligvis en del af forklaringen på, hvorfor unge, som ikke mistrivedes før i tiden, er begyndt at mistrives, siger Søren Christian Krogh.

Præstationskulturen er i langt højere grad noget, unge fra middelklassen og den øvre middelklasse slås med, sammenlignet med unge fra mindre ressourcestærke områder, ligesom piger er mere udsatte end drenge. Dermed viser afhandlingen, at både social klasse og køn spiller en rolle.

-  Unge fra mindre ressourcestærke områder mærker også trivselsmæssige udfordringer, men de er i højere grad forbundet med strukturelle problemstillinger, hvor de oplever en følelse af uretfærdighed i systemet. De ser ikke nødvendigvis så meget indad, når de oplever problemer, som de unge gør i mere ressourcestærke områder. Her er det meget ens egen skyld, når noget ikke lykkes. Samtidig er der sat en meget høj barre for, hvad der kræves af dem, siger forskeren.

Den nye viden om den sociale differentiering i årsagerne til unges mistrivsel er ifølge Søren Christian Krogh særligt nyttigt at være bevidst om, når man arbejder med forebyggelse, da det ikke altid giver mening at se unge som en samlet gruppe.

Søren Christian Kroghs ph.d.-forsvar finder sted 7. oktober, og det kan overværes på AAU’s campus i Aalborg Øst eller online efter tilmelding her.

Vil du vide mere?

 

Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8192 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139